ንስኻትኩም ኣብዚ ኢኹም ።ቤት > Products > Architectural Mesh > ኣሕዋት>ውሕስነት

ውሕስነት

  • 2021-01-28ጥቕሚ ፦15224
  • +86 18931825899
  • Robert Zhao
  • sales@argger.com
  • East industrial Zone, Anping, Hebei, China
ዝርዝር ውዲት

ኣብ ስነ⁠ - ስነ⁠ - ስነ - ስነ⁠ - ጽሑፍ ብብዝሒ ይጥቀም እዩ ። ብብሕቲ ናይ ምዕባለታትን ከም ብርሃን ግምትን ምፍላጥ: ምፍላጥ: ምፍላጥ: ከምኡውን ጸሓይ መስርሕ ንብዙሕ ተግባር የጠቓልል ። ልዕሊ ዅሉ ድማ ፡ ነቲ ህንጻታት ካብ ለውጢ ኣየር ንኸይከላኸል እዩ ።

ጽኑዕ ስጋዊ ንብረትን ክብደት ክብደት ክብደት ዝኽእልን እዚ ኸኣ ሓድሽ ህንጻታት ንምሃርን ኣረጊት ህንጻታት ምሕድስን ቀሊል ይገብሮ ።

እቲ ኣብ ቀረባ መዓስ ብብዝሒ ዕንቅፋትኣብ ስነ⁠ - ስነ⁠ - ስነ⁠ - ስነ⁠ - ፍልጠት ዚውዕል እዩ ።

ድሕሪ እቲ ዘመናዊ ትርኢት: ነቲ ህንጸት ብዝያዳ ፍሉጥን ምስልን ክገብሮ ይኽእል ኢዩ ።

ኣልሚኒየም ዝበሃል ብርሃን ጽሕፍቲ

 

ኣብ ልዕሊ ባሕሪ እተገብረ ውግእ

 

ልዕሊ ዅሉ ኣገዳሲ ረቛሒ እዩ ።ስጋዊ መረጽ

ኣብ ውሽጣዊ ውሽጣዊ ግዝኣት ምፍላጥ ፡ ኣብ ወጻኢ ዚርከብ ዓብዪ ቦታ ኺቃለስ ኣለዎ ፣ ስለዚ ፡ ስጋዊ ብርታዐን ምጽራርን ኣገዳሲ እዩ ። ብርታዐ ንኸብብዘን ኣብ ህንጸትን ጽንዓትን ጽንዓትን ኣብ ግምት ብምእታው:

ኣልሚኒየም ልዕሊ ዅሉ ዚጥቀመሉ ጽሑፋት እዩ ።

ጥቕሚ ፦

ምሉእ ብምሉእ ዕንቅፋት እዩ ።

ኣዝዩ ኽብደት ።

ድሕሪ ምሉእ ብምሉእ ጽቡቕ ትርኢት እዩ ።

ኣብቲ ሕማቕ ኵነታት ኣየር እውን ብዝበለጸ ውጽኢት ስለ ዚህልዎ እዩ ።

Round Hole Perforated Building Cladding

ስነ - ህንጸት

ምርጫ ንድፍ

ስነ - ሰነ - ቍርባን ብሩርን ዝመልኦ ጽሕፍቲ ዝመልኦ ብረት ።

እቲ ጕድጓድ ዚበሃል ዓይነት ስልጣን እቲ ህንጻታት ዜመልክት እዩ ።

ድሕርዚ ንምግባር ፡ ልክዕ ከም ገበን ንሳሕን ስልጣን ፍሉጥ እዩ ።

ብርቱዕ ጽልዋ ምእንቲ ኺህልወና ፡ ስልጣን ዚግበር ስልጣንን ቍመትን ይርከብ ።

ግቡእ ቦታታት ፡ ጽቡቕ ኣየር ኣየር ዚህብ እዩ ። መብዛሕትኦም ነዳፊታት ፡ ከም ብርሃን ምፍላጥ ፡ ምፍላጥ ፡ ምፍላጥ ፡ ጸሓይን ብሕታዊ ዕቝባን ንላዕሊ ፡ ኣብ ልዕሊ ረቛሒታት ገይሮም እዮም ዚመርጹ ።

ኣብ ላዕሊ ሕክምና

ኣብ ልዕሊ ምሕጋዝ ፡ ውሽጣንን ኣንዲዝንን ዜጠቓልል እዩ ።

ኢል ፓውደር ጽሕፍቲ ፡ ነቲ ናይ መጀመርታ ውሽጣዊ ውሽጣዊ መሬት ኪሽፍን ዚኽእል ብዙሕ ሕብሪ እዩ ።

ኣኖዲሲንግ ፡ ነቲ ብኻልእ ቀሪብ ኪኸውን ከሎ ፡ ነቲ ብተኣሳሊ ብተኣሳሊ ምሕላፍ ኪሕልፍ ይኽእል እዩ ። መብዛሕትኡ ግዜ ንእሽቶ ኣልዩኒም ዚምልከት እዩ ፣ እዚ ኸኣ ነቲ ግርማታት ካብ ኦክስዴሽን ንዕቝባን ንኸይከላኸሉ ዚኽእሉ ኣልዩኒም እዩ ።

Curved perforated panel building cladding

ቀልጢፉ እተሰምዕ ህንጸት

ካልእ ረቛሒት

ኣብ ልዕሊ ረቛሒታት ፡ ነዳፊታት እውን ፡ ነቲ ቐንዲ ጥፍኣት ዚርከቡ ጠቓሚ ስፍራታት እውን ይሓስቡ እዮም ። ነተን ቀዳድም ከም ምጥሓን ወይ ምሕላፍ ጥራይ ክንሕግዘና ንኽእል ኢና ።

ኣብ እተፈላለየ ፕሮጀክትታት: መደበኛታት ባቡር: ዕዳጋታት: ሆስፒታል: ህንጻታት: ድ.

leave your message