ንስኻትኩም ኣብዚ ኢኹም ።ቤት > Products > Architectural Mesh > ኣሕዋት>መንደብ ቅድመ ገምገም

መንደብ ቅድመ ገምገም

  • 2021-01-28ጥቕሚ ፦15944
  • +86 18931825899
  • Robert Zhao
  • sales@argger.com
  • East industrial Zone, Anping, Hebei, China
ዝርዝር ውዲት

መንደብ ዘይብሉ ብርቱዕ ገመድኣብዚ ዘመናዊ ህንጻታት እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ: ኣብዚ ቐረባ ዓመታት ድማ ቀረባ ዓመታት ቀረባ ግዜ ንምፍጻም ሓድሽ ሜላ ኰነ ። ደኣ እሞ ንብረት ዘይብሉ ኣኽራን ገመድ ዚብሃል መንደቕ መንደቕ እንታይ እዩ ፧ ሰባት ነቲ ኣብ መንደቕ ወይ ኣብቲ መንደቕ ገመድ ንምትኽሉ ንብረይቲ ኣኽራን ንምዝራብ ገመድ ይጥቀሙሉ ኣብ ዓበይቲ ህንጻታት ። ንእተፈላለየ ንድፊን ህንጻን ህንጸትን ንኸባብዓዊ ፍታሕን ዘለዎም ኣኽብሮት ዝዓይነቱ ፍቓደኛታት የኽእለና ። ኣስራኤላውያን ኣብ ህንጸት ህንጸት ብሰንኪ ስልጣን ዘይብሉ ገመድ ብምሕጋዝ እተፈላለየ ሓድሓደ ነገራት ኪፍጸም ይኽእሉ እዮም ።

Rope mesh green wall border

ዶቡር መንበብያ

Rope mesh green wall border

ዶቡር መንበብያኣብ ታሕቲ ዚርከብ ብዙሕ ጥቕሚ ኺህልዎ ይኽእል እዩ ።

  ጥብቂ ጽሑ- ካብ ልዑል ጥሩብ 316 ብኽሊ ዘይብሉ ብረት እተዳለወ ፡ ልዕሊ ገይርና ድልዱልን ጽቡቕን ግን ቀሊልን እዩ ። 100% ድያብሎስ ክትከይድ ዝኽእል: ንብረት ኣዝዩ ዘይቃወም: ምሕላው የድልዮም ወይ የልቦን ። ልዕሊ ዅሉ ድማ ፡ ካብቲ ኣብ ዕዳጋ ተመሳሳሊ ፍረታት ዝያዳ ዕድመ ዝያዳ ዕድመ ኢዩ ።

  ውጽኢት- ጽኑዕ ስልጣን ንፋስን ውረድን ምጽራርን ንላዕሊ ኽእለትን ኣለዎ ። ኣብ ልዕሊ ዘደንቕ ኣድላዪ ንድፊ ንምሃብ 3 D ቕሊል ኢዩ ። ኣብ ርእሲ እዚ ፡ ሙቐት ኵነታት እውን ከይተረፈ ፡ ሙቐት ኵነታት እውን ከይተረፈ ምሉእ ብምሉእ እዩ ።

  ኣከባቢ ናይ ቀረባ ጥቕሚ- መብዛሕትኡ ሓያል ወይኒ ንምድጋፍ ዚብሃል ኦክስጅን እዩ ዚፍጽም ።

  ውርቀኛ ቈጻጸርን ኮውስቲላን- ሙቐት ህንጸትካ ንላዕሊ መካበብያታት ብምምጽላዕ ይቈጻጸር ንጽህናኻ ምምውቃዕን ድምጺ ብዚግባእ የንእን ።

  ማሕበራውን ኣእምሮኣዊ ጥቕሚ- ህያዋን ኣትክልቲ ንሰባት ኣዒንቲ ሰባት ይጥቀሙ: ብዝያዳ ይስምዖም ።

  ብዙሕ መግለጺ- እተፈላለየ ስራሕ ዘይብሉ ብርሃን ገይርና ኣብ ዝዀነ ይኹን ህንጸት ወይ ኣብ ትሕቲ ቦታታት ክትጥቀመሉ ይከኣል ስታድየምን ጋራጅን ።

  ቀሊል ምእካብ- እቲ ቐሊል ዘይብሉ ብርቱዕ ዕንቅፋት ንምግባር ንእግዚኣብሄር ንእሽቶ ዕንቅፋት ይሓትት ።

  ቀሊል ጥቕሚ- ቀሊል ስርዓት ቀሊል ተኽሊ ንምቍጽጻርን ምቝራጽን የኽእለና ። ኣብ ርእሲ እዚ ፡ ንእሽቶ ዕንቅፋት ንምድላው ፡ ብኸፊል እቲ ቐንዲ ሃንደበት ምእንቲ ኺግበር ፡ ኣብ ውሽጢ ንእተወሰነ ለውጢ ምእንቲ ኺግበረሉ ፡ ብኸፊል ኪወግእ ይከኣል እዩ ።

Rope mesh green wall 01

ቀረባ መንደቕ

Rope mesh green wall 02

ቀረባ መንደቕ ድምጺ ግምቢ 2


  ስጕምቲ ፦ልዕሊ ጠቓሚ ብረት 304, 316, 304L: 316

  ስፍሕ ገመድ ፦1.2 ሚ. ክሳዕ 3.2 ሚ.

  ህንጸት ገመድ ፦7 × 7ን 7 × 19 ቐንዲ እተጠቕመሉ እኳ እንተ ዀነ ፡ 1 × 7ን 1 × 19 እውን ይውዕል እዩ ።

  ሕቡር ክእከብ: - 25 ሚ.

  ዓይነት ስፍራ:ሽማግለታት ፈራውል ዚብሃል ገመድ ወይ ስልጣኑ ዘይብሉ ብርቱዕ ገገመት ።

The specification of stainless steel rope mesh green wall

Code

Rope construction

Rope    diameter

Aperture

Inch

mm

Inch

mm

SSGW-01

7*7

3/64

1.2

1*1

25*25

SSGW-02

7*7

1/16

1.6

1.5*1.5

38*38

SSGW-03

7*7

5/64

2.0

2*2

51*51

SSGW-04

7*7

3/32

2.4

0.8*0.8

20*20

SSGW-05

7*7

1/8

3.2

3*3

76*76

SSGW-06

7*19

1/8

3.2

2.4*2.4

60*60

SSGW-07

7*19

1/16

1.6

2*2

51*51

SSGW-08

7*19

3/64

1.2

1*1

25*25

 

Rope mesh green wall dimension drawing

ቀረባ መንደቕ

leave your message