ንስኻትኩም ኣብዚ ኢኹም ።ቤት > Products > Security > ዓይነት>ሻንሚል

ሻንሚል

  • 2021-01-28ጥቕሚ ፦10938
  • +86 18931825899
  • Robert Zhao
  • sales@argger.com
  • East industrial Zone, Anping, Hebei, China
ዝርዝር ውዲት

ኣጽዋር ኣጽዋር ብዙሓት ወይ ጥፍኣት እተተሓሓዘ ቀለሊት ይግበር ኣሎ ። ነፍሲ ወከፍ ቀለብ ድማ ምስ ካልኦት ኣርባዕተ ቀለል እተተሓሓዘ ኣጸቢቑ ኣይወድቕን እዩ ። እታ ሳንሚሜል እትበሃል ወለዲ ፡ ብዙሕ ሓድሽ ንድፊታት ኣላ ፡ ፍርቂ እርፍ ፡ ምሉእ እስር ሓጺር ጽሕፍን ነዊሕ ቝጸርን ። ብመሰረት ምርጫኻን ግብራዊ ጥቕሚ ኸም እትጥቀመሉን: ነቲ ልዕሊ ዅሉ ዝበለጸ ነገር ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ ። ኣብቲ ግዜ እቲ እንገብሮ ንእሽቶ ንእሽቶ ዕሽነትን ንላዕሊ ንላዕሊ እዩ ዚሕብር ። ክትውጽእ ከለኻ ፡ ጸገማት የጋጥመካን ፡ ኣብ ወገብ ክትጠፍእን ስሕበት ክትሕግዘካን የድልየካን እዩ ።

Chainmail shirt without sleeves

ሻንሚል ዘይብላ ሸለል

 Chainmail armor protect the whole body

ኣጽዋር ቻንመል ንብሉኡ ሰብነት የዕቍብ

ፍልጠት

1 ማእከል: - ካርቦን ብርቲል: ብርቱዕ ኣልዩኒም: ኣኖዲዝድ ኣልዩኒም: ቲታንየም: ናስስ: ነሓስ ብናስነን

ሜላ ምምስራሕ: - ውሽጣዊ: ውሽጥ: ውሽጢን ስልዲን ።

ፍልጠት ፦ ዩሮፓውን 4 in 1 ትርጕም ።

ኣብ ልዕሊ ምሕሳብ: - ጽንክ ጽሕፍ: ጽልኢት: ናይ ኣሕራስ ስራሕ ።

ምሳልያዊ ምርዳእ: ስራሕ ዘይብሉ: ሓጺር እስር: ፍርቂ እስር: ምሉእ እስር ።

ተወሳኺ ሓበሬታ ፦ ስራሕን ቀዳምነትን ቀለልን ኪግበር ይከኣል እዩ ።

SS ring mesh as chainmail armor material

ኣጽዋር ኣጽዋር

Copper color ring mesh as chainmail armor material

ኣጽዋር ኣጽዋር


ብሉጽ ስልጣን ንኪኸውን ። ነፍሲ ወከፍ ቀለል ቅድሚ ምምራጽ ዝመረጽ እዩ ፣ ነፍሲ ወከፍ ቀለል ምስ ካልእ ኣርባዕተ ቀለል እተተሓሓዘ እዩ ።መዳያት

ቀሊልን ምኽዳን ክብደትን እየ ። እቲ ብኣልዩኒም እተዳለወ ቐንዲ ቐንዲ ኽብደት ንላዕሊ እዩ ። ብሰለስተ ሰለስተ ኣስፋሕቲ ገይሩ: እቲ ቐጻሊ ብኣሳፍካ ምሉእ ብምሉእ ክትከውን ይኽእል ኢዩ ።

ዓብዪ ዕቝባ እዩ ። ቀዳምነትን ነዊሕ ኽዳውንትን ንብዙሕ ኣካላትካ ክሽፍን ይኽእል ኢዩ ።

ንሳቶምን ምፍላጥን ፈጺሙን እዩ ። ኣብ ልዕሊ እቲ ቐንዲ ጽሕፍቲ ጽንክ ወይ ጸሊም ኪኸውን ይኽእል እዩ ።

ንጥፈታትን ስልማትን ። ኣብ ዕቝባ ጥራይ ዘይኰነስ ኣብ ስራሕ እውን ኪጥቀም ይኽእል እዩ ።

 

ፕሮግራም

ብዙሕ ሓድሽ ንድፊታትን ዝያዳ ኣማራጺታትን ዝያዳ ምርጫ ዘለዎ ቐጻሊ መብዛሕትኡ ኽዳን ግብራዊ ንጥፈታት ኬዕግብ ይኽእል እዩ ።

ዕቝባ ። ንሳፍን ኣእዳውን ኣብ ላዕሊ ኣእጋርን ንሰይፊ: ጦር: ካራብ: ኣጽዋር ጽልዋ ንኸይትጐድኡ ኽዓግቶ ይኽእል ። ንሰብካ ምሉእን ምሉእን ማዕረን ክገብሮ ይኽእል ኢዩ ።

ንተግባር ። ቻይንሚል ጽሕፈት ንነዊሕ ስጕምቲ ምውጻእ: ምድላው ምድላው: ክዳውንቲ ኽዳውንቲ: ክዳውንቲ: ሃሎዊን ክዳውንቲ: ኮስፕግ: ልዑል ክዳውንቲ: ቲያትር: ምክዳል: ድ.

ኣነ ። ንኻልኦት ሰባት ከም ህያብ: ናይ ደብዳበ ደብዳበ: ምሉእ ስፖርት: ንሰብኣዊ ፍጥረት: ወይ ከኣ ካልእ ፍጥረት ዘለዎ ሓሳባት ።

leave your message