ንስኻትኩም ኣብዚ ኢኹም ።ቤት > Products > Security > ዓይነት>ቻይንሜል ፈረስ

ቻይንሜል ፈረስ

  • 2021-01-28ጥቕሚ ፦11439
  • +86 18931825899
  • Robert Zhao
  • sales@argger.com
  • East industrial Zone, Anping, Hebei, China
ዝርዝር ውዲት

ንእስራኤላውያን ንእስራኤላውያን ንእስራኤላውያን ንእስራኤላውያን ንእስራኤላውያን ንእስራኤላውያንን ካብ ጽቡቕ ዕቃታት ንምዕቃብ ብዙሕ እዩ ዚጥቀመሉ ። ብሃንደበት ንእስነ - ፍልጠት ካብ ብረት እተሰርሐ እዩ ። ኣብዚ እዋን እዚ ፡ ንዓመምቲ ብቕዓታት ንምዕጋብ እንተ ዄንና ፡ ምሉእ ብምሉእ ቈረንበት ንላዕሊ እውን ክንፍሪ ንኽእል ኢና ። ካብዚ ንላዕሊ: እቲ ሓድሽ ድሕርዚ ዝመልኦ ጽልዋ ኢድ ድሕርን ምትዕርራቕ ብብዝሒ ድራማታትን ንብዙሓት ዓዲ ንእሽቶን ኬቕርብ ይኽእሉን እቶም ዓሙማት ብዝያዳ ይሓስቡ እዮም ። መብዛሕትኡ ግዜ ብልዑል ቀለልታት ዝሰርሕ ቻይሜል ዝበሃል ፍልልይ ዝበሃል ኢዩ ። በዚ ምኽንያት እዚ ፡ ንላዕሊ ብሰንኪ ብሰንኪ ንእስራሕን ብሰንኪ ዕንቅፋትን ይጥቀመሉ እዮም ።

SS chainmail glove with wrist strap

ኤስ ሳንቲንሜል ኮፍ ዝብላ ጽሕፍቲ


SS chainmail glove with extended cuff

ሰፊሕ ፍርሃት ኤስ ሳንቲሜል ዝመልኦ ጕድጓል


ጽሑፍ ፦ካርቦን ብርቲል: ብርቱዕ ኣልዩኒም: ኣኖዲዝሕ ኣልዩኒም: ቲታንየም: ናስራ: ነሓስ: ብናስነር: ንብረስ: ምድላው ።ፍልጠት

ሜላ ምምስራሕ-

ቀዳምነት ስራሕ-

ኣብ ላዕሊ ሕክምና: - ጽንክ ፡ ጸሊም ቀሊል ፡ ኣሓሰስ

ቻይንሜል ስልም: - XXS, XS, S, M, L: XL እውን ኪግበር ይከኣል እዩ ።

ቻይንሜል ዝበሃል ዓይነት ግርምስ ።

1 ተለወጥሮ ።

2. ሰለስተ ኣጻብ ጽንፍ ።

3 ሓሙሽተ ኣጻብዕን ውግእ ኢድ ።

4 ሓሙሽተ ኣጻብታት ድሕን ውሕስነትን ንብዙሕ ዕንቅፋታትን ክትግበር ይከኣል እዩ ።

5 ዕዳጋ ልማድ ።

ጽሕፍቲ ጽሑፍ ፦ፖሊፕፕላይን: ኒዮሎን: ድልድል ዘይብሉ ብረት ወይ ተግባራዊ ኪኸውን ይኽእል እዩ ።

ሕብሪ ጥቕሚ: ጻዕዳ: ቀይሕ: ቀይሕ: ሰማያዊ: ቡናማ: ሓንጺን: ፈጺሙ ።

ኣደራሻ / ጥፍኣት ፦ክትክእል ።

ተወሳኺ ሓበሬታ: ስራሕ ሸለልን ቀለልን ቀለልን ተለልዩ ኪኸውን ይኽእል እዩ ።


 SS Chainmail glove against a blade

ኤስ ቻይንሚል ንላዕሊ ኣብ ልዕል

SS Chainmail glove against a knife

ስ.

ሰለስተ ጫካ ሳንሜል ላፍ ቴስ

SS chainmail glove anti puncturing test

ኤስ ቻይንሜል ፈተና


ንብረት ንብረትን ምጽራርንድራማ ዘይብሉ ተደሪኽ ፍልጠት

ልዑል ብርታዐን ጽኑዕን እዩ ።

እምበኣር ፡ ትዕግስትን ርኽሰትን ንጥፈታትን እዩ ።

ንድፊ ብምኽንያት ምሕሳብ ምሉእ ።

ድሕርዚ...

ኣብ ልዕሊ ምዝራብ ።

ኣነ ።

SS chainmail glove suitable for the restauran

ንእስራኤላዊ ስራሕ ንዚግባእ ዚግባእ

SS chainmail glove suitable for the slaughterhouse

ንእስራኤላዊ ንእስነ - ቀትሪ ዚግባእ ላዕሊ


ቀዳምነት ዘይብሉ ኣትክልቲ ንላዕሊ ዚግበር ኣመሓዳሪ

ኣ. ክሽነ ስድራ ቤት ።

ኢለ ራስታሩንት ክሽነ ።

ኤ ስፓብ ማርክስ

ኣነ ስልትል ።

ኢንዱስትሪ ፍርያት ምስራሕ ።

ፈተና ።

ህዝባዊ ድሕንነት ።


leave your message