ንስኻትኩም ኣብዚ ኢኹም ።ቤት > Products > Architectural Mesh > ዓይነት>መወዳእታ

መወዳእታ

  • 2021-01-28ጥቕሚ ፦11029
  • +86 18931825899
  • Robert Zhao
  • sales@argger.com
  • East industrial Zone, Anping, Hebei, China
ዝርዝር ውዲት

ኣብ ስነ - ስራሕ ዚብሃል መጋረር ፡ ብሰንኪ ስክሪን ዚብሃል ኣልዩኒም ዚብሃል መጋረጃ እዩ ዚሰርሕ ። ኵላትና ኸም ዚፈልጦ ፡ ኣልዩኒም ፡ ቀሊል ፡ ምክፋል ፡ ጽኑዕ እዩ ፣ ቀጻሊ ድማ ፡ ቀጻሊ ውጽኢት እዩ ። እዚ ኸኣ ንእሽቶ መጋረር ብሉጽ ገይሩ ምጽራርን ሓዊ ንምዕቃብ ንብረት ከም ዘለዎ ገይሩ ኢዩ ። ኣብ ርእሲ እቲ ጽቡቕ ጽልዋ ናይ ምሕላው ጽልዋ እውን ዕቝባ የኽእለና ። ኣብቲ ግዜ እቲ ፡ ንጽሩይ ኣከባቢ ዚህበካ ሓሸራታት ኪርሕቕ ይኽእል እዩ ። ብተወሳኺውን ብእተፈላለየ ሕብሪ ይርከብ: ዝዀነ ይኹን ሕብሪ ብመሰረት ስነ⁠ - ስነ⁠ - ስርዓትካ ኽትመርጽ ትኽእል ኢኻ ። በዚ ጥቕሚ እዚ ፡ ዕድሚኡ ኽልተ ስልጣን ንምግላጽ መወዳእታታትን ሆቴልን መራኸብን ይግባእ ። ማእከል ዕዳጋን ካልእ ቦታታትን ።

CLC-01 ክስክሮስ ሳንቲን ስነ ስነር

CLC-02 ፍርቂ ስነ - ስነ ስነ ስራሕ


ምርምር ፦
 

ምድላው: - ስራሕ

ቀሊል

ኣብ ልዕሊ ፍልጠት ፦ ንሰይጣን ።

ሎሚ: - ብሩር: ጸሊ: ቀይሕ: ሰማያዊ: ቀይሕ: ረኸብ: ወርቂ: ብናስነን: ከምኡውን ካልእ ሕብሪ ኺግበር ይከኣል እዩ ።

1 ሚ. 2.0 ሚ.

ንሕክ: 9 ሚ. ወይ 12 ሚ.

ንውሓት: 17 ሚ., 20.4 ሚ., 22.5 ሚ., 24 ሚ.

ፍልጠት: 0.8 ሚ. × 2 ሚ.: 0.9 ሚ. × 1.8 ሚ. 1 ሚ. × 2 ሚ.

ኣስተብህል ፦ ፍሉይ ሓሳባት ከምቲ ብቕዓታትካ እውን ይርከብ እዩ ።CLC-03 Chain link Curtain Specification Measurement

CLC-03 ቻይን ማእከል


መዳያት ፦

ኣብ ኣካባቢ ዚርከቡ ጽሑፍ ።

ቀሊልን ትዕግስቲ ዘለዎ ህንጻ ።

ቀሊል ክትከውን ምግዓዝ ።

ምጽራር: ሓዊ ዘይብሉን ጽንዓትን እዩ ።

ምእንታይ ምእንታይ ምሕላፍ ብጽቡቕ ኣረኣእያ እየ ።

ፍሉይ ንድፊ - ኽልተ ቐንዲ ሃንደበት ።

ሓሸራ ርሓቕ ፡ ጽሩይ ኣየር ኣየር ።

ብእተፈላለየ ዓይነት ሕብሪ ንምርካብ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ።

ኣብ ልዕሊ ንላዕሊ ፡ ጽቡቕ ትርኢትን ዜደንቕ ሳዕቤን እዩ ዚገብር ።

 

ፕሮግራም:

ድሕርዚ: -

ኣብ መንጎ ደገ ።

ኣብ መንደቕ መወዳእታ ኣለዋ ።

ቀዳድም ።

ኣብ ውሽጢ ግምት

መስመር ።

ንሱ ኽፍሊ ።

ጽላፍ ።

ኣብ ውሽጢ ወጻኢ ንድፍ ።

 

በዚ ምኽንያት እዚ ፡ መወዳእታ ንብዙሕ መገዲ ይጥቀመሉ ፦

መንበሪ ።

ኢለ ዱፕስ ።

ኣነ ።

መደብ ።

ኢ.

ኢ ዲስኮትኪ ።

ኢ ሆቴል ።

ኢል ራስታርንትስ

ኢ ሸሚንክ ።

ስራሕ

ብስራት ።

ቀዳም ።

Chain link curtain hang on the ceiling

ኣብቲ ስደት ዚርከብ መጋረር

Chain link curtain hang on the window

ኣብ መንእሰይ መወዳእታ ኣብ ስኮት

Chain link curtain pieces hang from the ceiling

ኣብቲ ስደት ዚነብር መጋረጃታት ፡ ካብቲ ስደት ይሰንብ

Chain link curtain pieces hang from the ceiling

ኣብቲ ቤትካ ዚውዕል ሕብረተይ ዝመልኦ መወዳእታ

Chain link curtain with words on it

ኣብቲ ስደት ኮቦይድ ዚስራሕ መጋረጃ ብሩር ተቐመጠ

Chain link curtain with words on it

ኣብ ልዕሊ ቃላት ዚርከብ መወዳእታ

ጥቕሚ

ኣብ ግርማ ፕላስቲክ መጋረር ኣብ ቦርሳ ገይሩ ገይርዎ: ድሕርዚ ድማ ኣብ ካርቶን ገበሮ ።

ኤ ሮልድ ሳንሽን ንፍርድ ስፍራ ብወረቓ ማይ ወይ ፕላስቲክ ፊልም: ኣብ ካርቶን ወይ ኣብ ዕንጨይቲ ዕንጨይቲ ዝመልኦ ጕዳይ እውን ተዋህቦ ።

 Chain link curtain wrapped by the plastic film

በቲ ፕላስቲክ ፊልም እተሸፈረ መጋረር

Some carton boxes stacked together

ገሊኡ ሳጹን ካርቶን ብሓባር ተዛረበ


መጋረጃ ንምግባር ፡ ሰለስተ እተፈላለየ መገድታት ኣለዋ ። ሓደ ኻብቲ ንላዕሊ ባሮት ምእካብ: ካልኦት ከኣ ምእካብ ኢዩ ። ትካላት ድማ ኣብ ዩ ትራክ ምምክንዳም ትራክን ኤ ትራክን የጠቓልል ። ኵላቶም ኣብ ሃይቲ ሜታል መጋረር ብርቱዕ ማእለያ ይርከብ ። እዚ ሰለስተ ሜላታት እዚ ንዓኻ ቀሊል እዩ ። ኣብቲ ኣብ መንደብ ወይ ኣብ ድምጺ ሒደት ጽሕፍቲ የድልየካ: ነቲ መጋረር ኣብ ልዕሊኡ ኣእሰም ።ምድብ ፦

ኣብቲ ስደት ዚሰፍር መጋረር ንምስራሕ ምጽራር

ኣብ መንደቕ መጋረር ንምስራሕ ምጽራር


ኣብቲ ባቡር ዚዕንቅፍ እተፈላለየ ሕብረታት ናይ ስነ - ጽሕፍቲ

እተፈላለየ ሕብሪ ኣብ ኤር ጕጅለ ዚእመን መጋረር
leave your message