ንስኻትኩም ኣብዚ ኢኹም ።ቤት > Products > Architectural Mesh > ዓይነት>ቻንመል

ቻንመል

  • 2021-01-28ጥቕሚ ፦12090
  • +86 18931825899
  • Robert Zhao
  • sales@argger.com
  • East industrial Zone, Anping, Hebei, China
ዝርዝር ውዲት

መጋረርኣብ ዕዳጋ ዚርከብ ህቡብን ስራሕን ዚግበርን መወዳእታ እዩ ። እቲ መስርሕ መስርሕኡ ዳርጋ ምስ መጋረር ቀረባ ምሕላፍ ተመሳሳሊ እዩ ። ብዙሓት ብኣሽሓት ዚቝጸሩ ውልቀ - ሰብ ቀዳድታት ብሓባር ኰይኖም ዓብዪ መጋረጃ ይቘርጽ እዩ ። ብእተፈላለየ መጋረር ብእተፈላለየ መገድታት ኪጥቀመሉ ይከኣል እዩ ። ክሳዕ ሕጂ እውን ከይተረፈ ጽንኩር እዩ ። ብተክነ - ቴክኖስ ፡ ንዓብዪ ጭንቀት ኪዋጽኣሉ ዚኽእል ዓብዪ ብርታዐ ኣለዎ ። ኣብ ሓደ ሸነኽ ዝያዳ መወዳእታ ብተደጋጋሚ ዓሙማት ተለልዮም: ብሉጽ ንብረቱ ፡ ከም ልዑል ብርታዐን ምጽራርን ካብ ተራ መጋደን ንነዊሕ ግዜ ኣገልግሎት ከም ዚህልዎ እዩ ። በቲ ኻልእ ሸነኽ ከኣ ፡ ውሽጣዊ ውሽጣዊ ስልጣን ኪጥቀመሉ ዚኽእል ጥቕሚ ኣለዎ ። ኣብ መንደቕ መንደቕ: ሕክምና መስኮት: መብራህቲ: ምሕላፍ: ምሕላፍ ።

መጋረር ንእስነ - ስነ - ስነ - ስነ - ስነ - ስነ⁠ - ጽሕፍቲ እውን ይፍለጥ እዩ ።

CMC-01 Chainmail Curtain Different Opening Size

CMC-01 ቻይንሜል እተፈላለየ ዓይነት ክፋት

ምርምር ፦

ስም ውዲት: - ቀረባ መጋረር ።

ስጋ ፦ 304/316 ብርስቲ ዘይብሉ ፡ ኣልዩኒም ፡ ቀልቫኒዝ ብረት ወይ ካርቦን ።

ኣብ ላዕሊ ሕክምና: - ኣንዲዲክ ኦክስቲሽን ።

ሕብሪ ፦ ብሩር: ወርቂ: ነሓስ ወይ ባህርያዊ ሕብሪ ። ካልእ ሕብሪ እውን ይርከብ እዩ ።

ስራሕ ጽሑፍ: - 0.5 ሚ. - 2 ሚ.

ስራሕ ቀረባ: - 3 ሚ. - 22 ሚ.

ቀለሊም: - ልደድ ወይ ዘይተረፈ ።

ክብደት: - 7 ኪሎ / m2

ንዋጋንን ክፋል

CMC-02 Golden chainmail curtain specifications measurement.

CMC-02 ወርቃዊ ሳንቲን ጽሕፈት መሰረታዊ ትርጕም ።

CMC-03 Silver chainmail curtain specifications measurement

CMC-03 ብሩር ንእስነ - ጽሕፈት መመገብ ግምት

መዳያት ፦

ልዑል ብርታዐ ፦ እቲ ብርሃን ዚበሃል ጽንኩርን ምጽራርን የድሊ እዩ ።

ቀሊል ምድላው: - ጽልዋን ጽኑዕን: ክትጥቀመሉ ኸሎ ወይ ከይተረፈ ትዕግስቲ ።

መርትዖ ፦ ኣብ ትሕቲ ዅነታት እውን ከይተረፈ ፡ መጋረር ጥዑይ ኪኸውን እዩ ።

ሓዊ ምዕቃብ: - ምዕቃብ ምዕቃብ: ካብቲ መጋረር ንላዕሊ ዝበልጽ ኢዩ ።

ምፍላጥን ብርሃን-ንጽሩይ ኣየር ኣብ ውሽጢ ግበር ።

ትሕቲ ምድላው ፦ ኣብ መንጎ መጋረጃታት ብሰንኪ ማይ ሳሙና ኺሕጸብ ይከኣል እዩ ።

ነዊሕ ዘለኣለማዊ ፦ ምጽራር ምቕራርን ምጥፋእን ምሕላፍን ንነዊሕ ግዜ ኣገልግሎት ንነዊሕ ግዜ የቕርብ እዩ ።

ጽቡቕ ትርኢት: - ልዑል ንላዕሊ ንድፍን ።

 

CMC-04 Chainmail curtain has very flexible structure

CMC-04 ቻይንሜል መጋረጃ ኣዝዩ ተጻጻወታዊ ውሳነ ኣለዎም

CMC-05

   

ፕሮግራም:

ንምስልላይን ዕቝባን ክትጥቀም ይከኣል ኢዩ ። ፦

ኣብ ውሽጢ ደጋዊ ስልጣን ።

ምክፋል ወይ ድሕረ - ባይታ ምሳልያም ።

ስልጣን ።

ቀጺሉ ።

ንድፍ ።

መካበብያ ።

መካይዳዊ ፍትሕ ።

ቀረባታት ሓዊ ።

ኣብ መንደቕ መጋረድ ።

ጽልዋ ።

ዕቝባ ጸሓይ ።

ድሕንነት ።

ግቡእ ዕዳድ ።

ስራሕ ።

መጋረር ።

መብዛሕትኡ ሕክምና ።

 

 

CMC-06 Chainmail curtain applied as room divider

ንሰንመልቲ ኽፍሊ ኽፍልጥ

 

CMC-07 Chainmail curtain applied as space divider

ንሰንመልቲ ኽፍሊ ኽፍልጥ

 


ከምቲ እንርእዮ ፡ መጋረር ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎ ፣ ንብዙሓት እተፈላለየ ነገራት ኪጥቀም ይኽእል እዩ ።

ቡና ።

ህንጻታት ቤት ጽሕፈት ።

ኣብ ልዕሊ ቦታታት ።

ሆቴል ።

መግለጺ ።

መራኽብ ።

ቤት ።

ቴቲም ።

ድሕር ።

ማእከል ዕዳጋ ።

ጽላሎት ።

ዕንቅፋት ።

 

ጥቕሚ

ኣብቲ እተሓትመ ፕላስቲክ መጋረር ግበር ። ድሕርዚ ፡ ኣብ ካርቶን ወይ ኣብ ዕንጨይቲ ዚበሃል ብቕዓታትካ እተሓትመ ፕላስቲክ ዕንጨይቲ ፡ ብመሰረት እቲ ብቕዓታትካ ዚህቦ ዕንጨይቲ ኽፍሊ ።

ኣብ ውሽጢ ወይ ወረቐት ፕላስቲክ ፊልም ብሕተትካ ሳጹናት ወይ ዕንጨይቲ ዝመልኦ ሳጹን ዕንጨይቲ ገይሩ.

 

ምድብ ፦

ብሓፈሻ ድማ ፡ መጋረር ብሰንኪ ብሰንኪ ብሰንኪ ኣኽራን ወይ ኣልዩኒም ገይሩ ይግበር ። ኣልሚኒየም ግራዝ: ዩ ሜክን ትራኽን H ትራኽን ዝሓዘ እዩ ። ክልቲአን ኣዝዩ ተዓጻጻጻሪ ጕዳይ ንምግባር ፡ ኣብ መንደቕ መንደቕን መስኮታዊ ሕክምናን ጽቡቕ ፍታሕ እዩ ። ንብዙሕ መወዳእታ ዘይብሉ መጋረጃ ንምስዓብ: ምሉእ ብምሉእ ጾር ንምስጋይ ቀሊል ። ብፍላይ ንነዊሕን ሃይቲ ሜታልን መጋረር ዚግባእ እዩ ። ኣልዩኒም ንእሽቶ ገይሩ ፡ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ መጋረር ቀለል ንእስነቱ ፡ ነቲ ኣብ መንደቕ መንደቕ ንምውጻእ እተወሰነ ጽንፍ ጥቀመሉ ። ንእስራኤላዊ ኣኽራን ንእስራኤላዊ መወዳእታ ንእሽቶ መስጐጕቲ ንእስራኤላውን ምስ ንእሽቶ ሰንሰስቲ ኣእትዩ ። ድሕርዚ ነቲ ኣትሪሩ ኣብቲ መንደቕ ገበርዎ ።

CMC-08 Chainmail curtain installation indicator diagrams

CMC-08 ቻይንሜል ንምክፋል ስልጣነት

 

leave your message